Seminář pro obce k auditu familyfriendlycommunity v Olomouckém kraji

Obce Olomouckého kraje mají možnost zapojit se do auditu familyfriendlycommunity

 

Olomoucký kraj hledá dlouhodobě cesty k tomu, aby se rodinám v kraji dobře žilo a také, aby rodiny mohly ovlivňovat své komunity, prostředí a aktivity. Audit familyfriendlycommunity je ověřeným nástrojem, který podporuje participaci občanů na veřejné správě, vede ke zmapování existujících pro-rodinných a mezigeneračních aktivit a k získání nových podnětů a nápadů od občanů. Podporuje také rozvoj komunální rodinné politiky.

Budete-li mít zájem se o auditu familyfriendlycommunity dozvědět více, přijměte pozvání na úvodní seminář, který se bude konat 24. ledna 2023 v kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje na adrese Jeremenkova 40a v Olomouci od 9:00 do 12:00 hodin.

 

Na seminář je nutné se přihlásit prostřednictvím registračního formuláře do 20. ledna 2023. Účast zástupce obce na tomto semináři je nezbytnou podmínkou pro zapojení obce do auditu.

 

Budete-li mít jakýkoliv dotaz, můžete se obrátit na Mgr. Lucii Brlkovou, a to na telefonním čísle 585 508 572 nebo e-mailem na adrese l.brlkova@olkraj.cz.