V Olomouci se uskutečnilo školení poradců auditu familyfriendlycommunity

Pro audit familyfriendlycommunity v Olomouckém kraji byli proškoleni noví poradci

V Olomouci se uskutečnilo školení poradců auditu familyfriendlycommunity

V budově Krajského úřadu Olomouckého kraje se v pátek 12. května 2023 uskutečnilo školení poradců auditu familyfriendlycommunity pod vedením Národního centra pro rodinu. Národní centrum pro rodinu je pro Olomoucký kraj tzv. pověřenou organizací, která metodicky vede a školí poradce pro auditní proces v obcích. Poradce provází obec jednotlivými kroky auditního procesu i zpracováním příslušných dokumentů a nabízí poradenství. V Olomouckém kraji do projektu vstoupilo 10 obcí a měst. 

 Fotogalerie