Auditní kuratorium

 

Auditní kuratorium projednává znalecké posudky jednotlivých hodnotitelů a projektové zprávy obcí, které mají získat certifikát. Doporučuje nositeli licence propůjčení základního certifikátu a udělení plného certifikátu.

 

Členové auditního kuratoria byli schválení Radou Olomouckého kraje dne 5. 2. 2024 usnesením č. UR/101/45/2024.

 

1.    Mgr. Ivo Slavotínek, radní pro oblast sociálních věcí a záležitostí seniorů, za nositele licence auditu familyfriendlycommunity (Olomoucký kraj)
2.    Mgr. Pavel Podivínský, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany Krajského úřadu Olomouckého kraje, pověřený agendou rodinné politiky
3.    RNDr. Mgr. František John, Ph.D., starosta města Zábřeha, za Svaz měst a obcí ČR
4.    Mgr. Ondřej Večeř,  předseda Krajského sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje
5.    Mgr. Lucie Brlková, referent odboru sociálních věcí, tajemník auditního kuratoria