Auditní kuratorium

 

Auditní kuratorium projednává znalecké posudky jednotlivých hodnotitelů a projektové zprávy obcí, které mají získat certifikát. Doporučuje nositeli licence propůjčení základního certifikátu a udělení plného certifikátu.

 

Členové auditního kuratoria budou schválení Radou Olomouckého kraje.