Kontakt

 

Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor sociálních věcí

Jeremenkova 40a

779 00 Olomouc

Web: www.olkraj.cz

 

Mgr. Lucie Brlková 

koordinátor auditu

Tel.: 585 508 572

E-mail: l.brlkova@olkraj.cz