Přínosy pro obec

Obce a města, která se zapojí do auditu, získávají následující přínosy: