Průběh realizace

Přípravná fáze


Realizační fáze


Udělení certifikátu

 

Do konce této tříleté lhůty (po udělení plného certifikátu) může obec zahájit tzv. reauditaci. Opakování celého procesu s cílem získat nové podněty, nastavit nová opatření pro další období. Není nutné využít poradce.